E-Learning Platform

Terms of Use

Vilkår og betingelser for brugen af undervisningsmateriale for brugen af infusionsprodukter, udviklet af Micrel Medical Devices.

Formålet med dette dokument er at definere vilkår og betingelser for brugen af undervisningsmateriale tilbudt af Micrel Medical Devices S.A. (Lokation: 113 Geraka Avenue, 15344, Gerakas, Athens, Greece, Tel:0030-210-6032333, Fax:0030-210-6032335, Email: [email protected], Athens Chamber of Commerce and Industry – General Commercial Reg. No: 004339001000, Competent Authority: National Organisation for Medicines (EOF), VAT No: EL095175910) (hereafter kaldet “Micrel”) til brugerne af infusionspumper.. Micrel’s infusionspumper kan anvendes til intravenøs, intra-arterial, subcutan og intraperitonal infusioner, samt til infusion tæt ved nerver, I operationsfelt, epiduralt samt subarachnoidalt eller øvrige anvendelsesformål I henhold til Instruktionsmanualen. . Disse undervisningsvideoer (herefter kaldet ”videoer”) er anvendelige for Micrel´s infusions pumper, inklusiv, men ikke begrænset til,, Rythmic TM Evolution, Mini Rythmic TM Evolution, Rythmic TM Organiser 100, 101, 500, 501, Rythmic TM PN+, Micropump (MP) serien, infusions sæt osv. (herefter kaldet “Produkter”). Disse videoer må kun benyttes af kvalificeret sundhedspersonale samt til individuelle patienter i forbindelse med undervisning i brugen af infusionspumperne for infusion af medicin til patienter.

Hvis du er enig I nedenfor anførte vilkår og betingelser, tryk på “Enig”. Hvis ikke, tryk da på ”Afvis”. Trykker du på ”Enig” accepterer du, uden undtagelser, de nuværende Vilkår og Betingelser.

The Tutorial

Brugere af produkterne kan få adgang til undervisningsvideoer for brugen af disse produkter via et hyperlink/hjemmeside drevet af MICREL www.micrelmed-elearning.com og adgangen til videoerne er betinget af et brugernavn samt en adgangskode. Den information der herved opnåes adgang til, er udviklet til brug af klinikere, sundhedspersonale og patienter. Alle instruktioner er udført i overensstemmelse med Instruktionsmanualen, men de er ikke ment som en erstatning for Instruktionsmanualen. Brugerne af disse videoer skal også grundigt læse Instruktionsmanualen inden brug af pumpen. Formålet med disse videoer er, at give en visuel præsentation af brugen af pumperne samt tilhørende procedurer, og som en reference. Videoerne kan ikke erstatte produktserice eller træning, medicinsk vejledning eller diagnostisering, ligesom de ikke kan erstatte råd og vejledning vedrørende nogen medicinsk tilstand.

Der henvises til Instruktionsmanualen for detaljeret information. Forkert programmering af pumpen kan resultere i død eller skade for patienten.

Ved at følge brugerens registrering på www.micrelmed-elearning.com og godkendelse hos Micrel som en bruger af Micrel´s infusionspumper, vil brugeren få adgang til undervisningsvideoer via eget brugernavn samt adgangskode.

Der skal kun tilbydes visning af videoerne til brugerne. Specielle brugere af videoerne, så som distributører, agenter, specielt udvalgte sundheds personale osv., skal have mulighed for down load af videoerne til brug for demonstration men ikke til deling eller videre formidling. I tilfælde af down load af videoerne, er det brugerens eget ansvar, at sikre at det er den nyeste version af både disse samt af Vilkår og Betingelserne, der benyttes.

Intellektuel Ejerskab / Bevilling og begrænsninger

Produktnavne er varemærker tilhørende Micrel Medical Devices S.A. Rettighederne til den intelektuelle ejendom af videoerne tilhører Micrel (alle rettigheder forbeholdt). Tekster, illustrationer, billeder og videoer, som er anvendt til fremstillingen af videoerne, tilhører Micrel. Enhver gengivelse og/eller udvidelse, delvis eller total, af nogen af disse tekster, illustrationer, billeder eller videoer er totalt forbudt medmindre der er lave ten skriftlig aftale med Micrel. Micrel forbeholder sig ret til at benytte passende sanktioner og retsmidler i tilfælde af overtrædelse af lovgivning for intellektuelle og industrielle rettigheder.

Du må kun bruge videoerne til til personlig iddannelse samt ikke-kommerciel brug. Videoerne må kun ses af brugere der har læst og accepteret gældende Vilkår og betingelser. Det samme gør sig gældende for gruppe undervisning.

Kommerciel brug af videoerne er ikke tilladt. ”Kommerciel brug” betyder at tage betaling for en service der inkluderer brugen af videoerne.

Co-branding af videoerne er ikke tilladt. ”Co-branding” betyder at sammenkæde videoerne til et logo, varemærke, navn eller anden form for identifikation, der kunne foranledige det indtryk at en anden part måtte have licens eller tilladelse til at benytte videoerne.

Du må ikke sætte videorne ind i anden kontekst. Dette betyder, at det ikke er tilladt, at vise videoerne, eller dele af dem, på samme skærm som anden hjemmeside, eller del af anden hjemmeside.

Det er ikke tilladt at lave deep-link til videoerne. ""Deep-link"" betyder at man kan have direkte adgang til videoerne uden at gå gennem hjemmesiden hvor tilladte videoer er tilgængelige.

Du må ikke reproducere, videresende, publicere eller distribuere videoerne eller noget af deres indhold (illustrationer, tekster eller forklaringer) til nogen tredje part uden skriftlig tilladelse fra Micrel.

Fraskrivelse af ansvar

Brugeren af videoerne tager det fulde ansvar, og skal påtage sig relaterede konsekvenser af brugen, for hvilke Micrel ikke kan holdes ansvarlig uden klageadgangsordninger.

Micrel skal ikke holdes ansvarlig for nogen form for skade baseret på fortolkningen eller brugen af videoerne.

Formålet med videoerne er udelukkende information, og indholdet er ment som general information og IKKE medicinsk rådgivning. Deres indhold er ikke ment som erstatning for medicinsk rådgivning. Patienter bør opfordres til altid at søge rådgivning fra læge eller andet sundhedsfagligt personale i forbindelse med sygdom og behandling.

Der er ikke lavet nogen garantier, udtrykte eller underforståede, i forholdet til indholdet i videoerne eller deres anvendelighed for specifikke patienter eller omstændigheder.

”Introduktionsvideoen S1” fra undervisningvideoerne bør ses før nogen af de andre videoer.

Micrel har taget alle nødvendige tiltag for sikring af korrektheden af videoernes indhold. Micrel forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller opgradere videoerne tilgængelige via hyperlink/website.

Micrel forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser uden varsel.

MICREL, I DET OMFANG LOVEN TILLADER, FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER ANTYDET, LOVPLIGTIGE ELLER ANDET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE OVERTRÆDELSE AF TREDJE PARTIERS RETTIGHEDER OG EGNETHED FOR SPECIELLE FORMÅL. Micrel skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, utilsigtet eller heraf fælgende skader fremkommet af brugen eller manglende evner til at bruge videoerne, hvad enten baseret på garanti, erstatningsret, kontrakt eller anden juridisk teori.

For komplette advarsler, forsigtigheder samt instruktioner, se venligst Instruktionsmanualerne gældende for disse produkter.

Adgang til videoerne

Tilgangen til hyperlink/website e rude af Micrel´s kontrol I forbindelse med mulig breakdown eller servicetiltag. Micrel kan ikke garantere adgangen til linke og/eller øvrig service, pålideligheden af transmissionerne og ej heller ydelsen hvad angår svar eller kvalitet. Micrel skal ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at tilgangen til linket og/eller brugen af servicen ikke er mulig. Der tilbydes ingen teknisk assistance for brugeren, hverken via telefon eller øvrige elektroniske veje. Micrel kan til enhver tid, uden varsel, stoppe adgangen til hyperlink/website uden nogen form for juridisk ressourcer til kompentation for skader

Internationale Brugere

Adgangen til dette indhold kan være ulovligt for vise personer eller nogle lande. Hvis du tilgår videoerne fra øvrige lande end Grækenland, er risikoen din egen, og du er selv ansvarlig for overholdelse af dit lands lovgivning.

Fortrolighed og data beskyttelse

Brugernavne samt kodeord er til personligt brug af brugeren. Al uautoriseret brug af brugernavn og kode er strengt forbudt. Brugeren forpligtiger sig til at der under ingen omstændigheder videregives bugernavn, kode eller indholdet af videoerne til nogen tredje part. Micrel forbeholder sig ret til at lukke adgangen til link/website for brugere der ikke har overholdt denne forpligtigelse.

Micrel efterlever Græsk og Europæisk lovgivning om beskyttelse af data, deltager ikke I ulovlig brug af brugerens personlige data, og overfører ikke personlige data til nogen tredje part og/eller lande. Micrel bruger udelukkende brugerens data til sikring af, at denne er bruger af Micrel´s infusionspumper inden der autoriseres adgang til videoerne. Brugeren har ret til at blive informeret om brugen af hans/hendes data hos Micrel, og kan modsætte sig brugen samt kræve, at Micrel retter, midlertidig ikke bruger, blokkerer eller sletter hans/hendes personlige data. I tilfælde af tvivl vedrørende brugen af brugerens personlige data, kan denne kontakte Micrel på: [email protected].

Ved registrering, godkender brugeren brugen af hans/hendes personlige data til ovenstående beskrevet formål. Brugeren kan til enhver tid ophæve godkendelsen via mail til [email protected].

Regler for anvendelse af internet

Brugeren erkender herved, at han/hun er bekendt med alle egenskaber og begrænsninger ved internettet og anerkender det faktum at data der cirkulerer på internettet ikke er beskyttet specielt mod potentielle viderestillinger. Visningen af Micrel´s logo gør antagelsen af gyldigheden bedre. Brugeren er den eneste der er ansvarlig for brugen af de data som han/hun gør brug af via link/websitet. Brugeren anerkender herved, at Micrel ikke har mulighed for at kontrollere brugen samt formidlingen af videoerne

Gældende lov og ret

Nuværende Vilkår og Betingelser skal reguleres af Græsk lovgivning og retten I Grækenland, og Grækenland har hermed enekompetence i spørgsmål der måtte opstå. I tilfælde af spørgsmål vedrørende Vilkår og Betingelser for videoerne, mail venligst til: [email protected]

Hvis du er enig i de beskrevede politikker og regler, og vedstår nævnte kriterier, fortsæt ved at trykke på “Accepterer” nedenunder. Hvis ikke, tryk da på ”Afvis”.